Zorgpad Voorste kruisband

Een scheur in de voorstekruisband is een vaak voorkomend probleem bij sporters. Meestal is een operatief herstel nodig. 

Het ''Cruciate Care'' zorgpad is ontwikkeld om patiënten na een voorstekruisbandoperatie intensief op te volgen voor- en na de operatie. Op vaste momenten worden een reeks gevalideerde en wetenschappelijk onderbouwde testen uitgevoerd om de patiënt beter te kunnen opvolgen tijdens de revalidatie.
Op basis van normwaarden kan de revalidatie geëvalueerd worden en zonodig bijgestuurd. 

Het belang van een veilige 'Return To Sport' (sporthervatting) en 'Return To Play' (competitieve sporthervatting) staat cruciaal binnen dit zorgpad. Op basis van criteria kan de arts beslissen indien de patiënt al dan niet klaar is om de sport te hervatten. Indien deze criteria niet gehaald worden, is de kans groter dat de patiënt opnieuw een scheur in de voorstekruisband oploopt.

Na de testing bij het ervaren team van sportkinesitherapeuten in Sport'R, wordt een consult gepland bij de behandelende arts. Er wordt telkens een individueel rapport meegegeven voor de patiënt en de  behandelde kinesitherapeut, zodoende een optimale samenwerking te bewerkstelligen. 

 

Programma

Testen vóór de ingreep (prehab-testing)

Eén week vóór de ingreep wordt een reeks testen afgenomen in het sportmedisch centrum Sport'R (30 minuten). Als dat aangewezen is, kan de operatie worden ingepland. De status van de knie vóór de operatie is van groot belang voor een goed resultaat na de operatie.

2 weken na de operatie: orthopedie

Na 2 weken wordt een raadpleging ingepland bij uw orthopedist ter controle. 

5 weken na de operatie: Sport’R en orthopedie

Op dit moment worden een reeks testen afgenomen in Sport'R (1 - 30 minuten), gekoppeld aan een raadpleging bij uw orthopedist. Volgende zaken worden hierbij bekeken: pijn, mobiliteit, gangpatroon en neuromusculaire controle. 

3 maanden na de operatie: Sport’R en orthopedie

Na 3 maanden wordt opnieuw een reeks testen afgenomen in Sport'R (3 - 60 minuten), gekoppeld aan een raadpleging bij uw orthopedist. Dan worden ook nog bekeken: het looppatroon, core, kracht en uithouding van het bovenbeen. Dan wordt duidelijk of u al weer mag starten met lopen.

5 maanden na de operatie: Sport’R en fysische geneeskunde

Na 5 maanden wordt opnieuw een reeks testen afgenomen in Sport'R (5 - 75 minuten), gekoppeld aan een raadpleging bij een sportarts fysische geneeskunde. De arts onderzoekt of u weer mag starten met trainen. Deze test bevat onder andere een isokinetische biodextest, gecombineerd met een reeks functionele testen. Aanvullend worden er ook enkele plyometrische oefeningen/ sprongen geïntegreerd in de test. Dit zijn oefeningen die je hartslag verhogen en je spierkracht in je benen.

Optioneel - 7 maanden na de operatie: Sport’R en fysische geneeskunde

Na 7 maanden wordt opnieuw een reeks testen afgenomen in Sport'R ( 7 - 90 minuten), gekoppeld aan een raadpleging bij een sportarts fysische geneeskunde. Als de testen uitwijzen dat het kan, mag u weer starten met sporten, zonder deel te nemen aan competitie. Deze test bevat onder andere een volledige isokinetische biodextest, gecombineerd met een reeks functionele testen.

9 maanden na de operatie: Sport’R en orthopedie

Na 9 maanden wordt opnieuw een reeks sportspecifieke testen afgenomen in Sport'R ( 9- 90 minuten), gekoppeld aan een raadpleging bij uw orthopedist. Als die testen goed verlopen, mag u weer starten met competitie binnen de sport. Deze test bevat onder andere een volledige isokinetische biodextest, gecombineerd met een reeks functionele testen.

Kostprijs

Prehab-testing revalidatieprestatie*
2 weken na de operatie raadpleging orthopedie*
5 weken na de operatie

raadpleging orthopedie*

revalidatieprestatie*

3 maanden na de operatie

raadpleging orthopedie*

test: 90 euro

5 maanden na de operatie

raadpleging fysische geneeskunde*

test: 90 euro

7 maanden na de operatie

raadpleging fysische geneeskunde*

test: 130 euro

9 maanden na de operatie

raadpleging orthopedie*

test: 130 euro

* enkel remgeld: kostprijs hiervan is afhankelijk van uw statuut bij uw ziekenfonds. U ontvangt een factuur op uw thuisadres