Sportpsychologie

"Sportprestaties hebben niet enkel te maken met fysieke paraatheid."

De sportpsycholoog richt zich in eerste instantie tot de mens achter de sporter. Voorbij de façade van de atleet schuilt een individu met gedachten, gevoelens, frustraties, ambities, etc…  Presteren in de sport heeft trouwens niet enkel te maken met fysieke paraatheid, kracht, uithouding, techniek of tactiek. Er wordt voor een groot deel beroep gedaan op mentale kracht. Het ontwikkelen van de mentale component in de sport vereist daarom een professionele en gespecialiseerde aanpak.

Doel

Via coaching/gesprekstherapie lossen we problemen op, leren we beperkingen te aanvaarden of nieuwe vaardigheden te trainen. Je ontdekt je eigen tools, je oefent nieuwe technieken en leert die inzetten op de juiste momenten. Dit heeft een positief effect op je zelfvertrouwen en zelfwaarde!

Hoe gaan we te werk?

Sport’R zet met het sportpsychologische luik vol in op het creëren van de juiste atmosfeer waarin de atleet verschillende essentiële aspecten op mentaal/emotioneel vlak enerzijds en noodzakelijke vaardigheden voor optimaal herstel anderzijds succesvol kan toevoegen aan zijn trainingsprogramma.

Sport’R zet ook in op de rol van ouders en begeleidt leergierige coaches die hun aanpak naar een hoger niveau willen tillen. Ook de scheidsrechters kunnen bij ons terecht met training in het belang en effect van een juiste lichaamstaal, het verhogen van de beslissingsconsequentie en het aansterken van mentale weerbaarheid om met wedstrijdspecifieke uitdagende situaties om te leren gaan.

Wanneer sportpsycholoog inschakelen?

 • Wanneer er wedstrijd of competitie gerichte stressklachten of ongemakken zijn die een duidelijk negatieve invloed hebben op concentratie, coaching, beleving of op het resultaat (slaapproblemen, irritaties, eetmoeilijkheden, fysieke klachten of ongepast gedrag). 
 • Tijdens periodes van inactiviteit.
 • Om naast techniek en tactiek ook mentaal in de optimale conditie te geraken.
 • Om ervoor te zorgen dat de samenwerking geoptimaliseerd wordt (gezamenlijke consultaties, coach-atleet, ouder-kind, sporter en ploegmaat, etc.).
 • Ook als sportclub kan actief gekozen worden voor een duurzame, productieve samenwerking met de sportpsycholoog.

Informeer eveneens naar de mogelijkheden tot het organiseren van een thema avond waarbij interessante sportpsychologische onderwerpen op een interactieve manier aangesneden worden.

Doorgedreven persoonlijke aanpak

Via een online tool kan de atleet op een snelle, objectieve en betrouwbare manier zicht krijgen op zijn unieke drijfveren en denkstijlen. Dit zijn als het ware de intrinsieke, vaak verborgen talenten waarop training en vaardigheden best afgestemd worden om te kunnen excelleren in zijn presteren. Deze online vragenlijst resulteert in een persoonlijk rapport met een mooi overzicht van de aanwezige emotionele talenten en de denkstijl die het meest natuurlijk aanvoelt. Onder het motto “zelfkennis is het begin van alle wijsheid” kunnen volgende stappen genomen worden.

Dit kan tevens heel interessant zijn voor coaches en hun teams. Een mooie teamanalyse toont de clusters van emotionele drijfveren, verklaart waarom we ons “beter” voelen bij de één of de ander, verklaart onderhuidse spanningen binnen het team zonder duidelijke oorzaak, etc… De analyse van de denkstijlen toont dan weer de verdeling binnen het team van hoe informatie best overgebracht kan worden om gerust te zijn dat de boodschap juist is binnengekomen en hoe de teamleden de informatie het meest natuurlijk verwerken. De meeste coaches weten dat prestaties positief beïnvloed worden bij een constructieve dynamiek binnen het team.

Biofeedback

Sport’R zet biofeedback in zodat de atleet zicht krijgt op de lichaamseigen psychofysiologische reacties tijdens spanning.  Via biofeedback training leert men het lichaam en zijn autonome reacties te controleren en te sturen naar de meest optimale toestand om enerzijds goed te presteren en anderzijds efficiënter te herstellen. Je krijgt er de tal van aangename nevenwerkingen gratis bij!  Zo zijn er stressreductie, optimale recuperatie en hartcoherentie trainingspakketen die worden aangeboden.

Prijzen

 • Consult: 60 minuten - € 60,00
 • Persoonlijkheidsscreening: 75 euro (online vragenlijst + rapport exclusief bespreking)

 • Intake, stressmeting, advies: 90 minuten - € 90,00

 • Follow-up sessie: 60 minuten - € 65,00
 • Stressreductie trainingspakket: Intake en 3 trainingen - € 250,00
 • Recuperatie optimalisatiepakket: Intake, basismeting herstel, advies en 3 trainingen - € 250,00
 • Hartcoherentie trainingspakket: Intake en 3 trainingen - € 200,00
 • Thema-avond (spreekbeurt) voor ouders, atleten of coaches: € 150,00