Cruciate Care

Een scheur in de voorstekruisband is een vaak voorkomend probleem bij sporters. Meestal is een operatief herstel nodig. 

Het ''Cruciate Care'' zorgpad is ontwikkeld om patiënten na een voorstekruisbandoperatie intensief op te volgen voor- en na de operatie. Op vaste momenten worden een reeks gevalideerde en wetenschappelijk onderbouwde testen uitgevoerd om de patiënt beter te kunnen opvolgen tijdens de revalidatie.
Op basis van normwaarden kan de revalidatie geëvalueerd worden en zonodig bijgestuurd. 

Het belang van een veilige 'Return To Sport' (sporthervatting) en 'Return To Play' (competitieve sporthervatting) staat cruciaal binnen dit zorgpad. Op basis van criteria kan de arts beslissen indien de patiënt al dan niet klaar is om de sport te hervatten. Indien deze criteria niet gehaald worden, is de kans groter dat de patiënt opnieuw een scheur in de voorstekruisband oploopt.

Na de testing bij het ervaren team van sportkinesitherapeuten in Sport'R, wordt een consult gepland bij de behandelende arts. Er wordt telkens een individueel rapport meegegeven voor de patiënt en de  behandelde kinesitherapeut, zodoende een optimale samenwerking te bewerkstelligen. 

Programma:

  • Prehab-Testing:

1 week voor de ingreep wordt een reeks testen afgenomen in Sport'R (30 minuten). Indien de criteria gehaald worden, kan de operatie worden ingepland. De status van de knie voor de operatie is van groot belang voor een goede outcome na de operatie. De testing valt binnen de K20 nomenclatuur.

  • 2 weken na de operatie:

Na 2 weken wordt een consultatie ingepland bij de behandelende arts. 

  • 5 weken na de operatie:

Op dit moment worden een reeks testen afgenomen in Sport'R (30 minuten), gekoppeld aan een consultatie bij de behandelende arts. De testing valt binnen de K20 nomenclatuur. 

  • 3 maand na de operatie: 

Na 3 maand wordt opnieuw een reeks testen afgenomen in Sport'R (60 minuten), gekoppeld aan een consultatie bij de behandelende arts. Indien de criteria worden behaald, mag de patiënt terug starten met lopen. De kostprijs voor deze testing bedraagt 90 euro.

  • 5 maand na de operatie:

Na 5 maand wordt opnieuw een reeks testen afgenomen in Sport'R (75 minuten), gekoppeld aan een consultatie bij een sportarts fysische geneeskunde. Indien de criteria worden behaald, mag de patiënt terug starten met trainen. Deze test bevat onder andere een isokinetische biodextest, gecombineerd met een reeks functionele testen. De kostprijs voor deze testing bedraagt 90 euro.

  • 7 maand na de operatie:

Na 7 maand wordt opnieuw een reeks testen afgenomen in Sport'R (90 minuten), gekoppeld aan een consultatie bij een sportarts fysische geneeskunde . Indien de criteria worden behaald, mag de patiënt terug starten met sporten, zonder deel te nemen aan competitie. Deze test bevat onder andere een volledige isokinetische biodextest, gecombineerd met een reeks functionele testen. De kostprijs voor deze testing bedraagt 130 euro.

  • 9 maand na de operatie

Na 9 maand wordt opnieuw een reeks sportspecifieke testen afgenomen in Sport'R (90 minuten), gekoppeld aan een consultatie bij de behandelende arts. Indien de criteria worden behaald, mag de patiënt terug starten met competitiehervatting binnen de sport. Deze test bevat onder andere een volledige isokinetische biodextest, gecombineerd met een reeks functionele testen. De kostprijs voor deze testing bedraagt 130 euro.